جک تلسکوپی


جک های هیدرولیک تلسکوپی به دو دسته عمده جک های یک طرفه که بیشترین کاربرد آن ها در کمپرسی ها و جک تخلیه کامیون می باشد. دومین دسته جک های دو طرفه است که بیشترین کاربرد آن ها در پرس ماشین آلات حمل و پرس زباله می باشد.