جک کمپرسی

جهت بالابردن اتاق کمپرسی کامیونت و کامیون ها از جک کمپرسی کوزه ای استفاده می گردد. این جک ها برای کمپرسی کامیونت ها بصورت تکی و برای کامیون ها بصورت جفت و دو تایی استفده می گردد. صنایع هیدرولیک میرشمسی سال هاست به تولید این جک ها پرداخته است و به ارائه خدمات تعمیر و نصب سیستم هیدرولیک کمپرسی ها نیز می پردازد.