پمپ ها


پمپ ها انواع گسترده ای دارند و نسبت به فشار و نوع سیال دسته بندی می گردند. در این قسمت به بررسی و معرفی محصولاتی می پردازیم که با کمک گرفتن از گشتار، روغن یا هوا را پمپاژ می کنند. در صنایع هیدرولیک میرشمسی به ارائه خدمت و توزیع قطعات پمپ های هیدرولیک و پمپ های مکش هوا یا وکیوم روتوری پرداخته می شود.