کمباین جاندیر

اکثر کمباین جاندیر موجود در ایران، کمباین جاندیر 955، 1055 و 1165 می باشند. صنایع هیدرولیک میرشمسی در حوزه ساخت جک، توزیع و تعمیر سیستم هیدرولیک کمباین های جاندیر خدمت رسانی می کند و خدامت زیر را ارائه می دهد.

• ساخت جک هیدرولیک
• تعمیر جک هیدرولیک
• رفع روغن ریزی جک هیدرولیک
• تعمیر پمپ هیدرولیک
• فروش پمپ هیدرولیک
• فروش شیر فرمان هیدرولیک
• فروش پمپ هیدرولیک فرمان