بالابر های پشت کانتینر

جهت تخلیه بار داخل کانتینر کامیون یا کامیونت ها از بالابر پشت کانتینر استفاده می گردد. این بالابر ها در انتهای کامیون و کانتینر نصب شده و صفحه ای تخت فاصله ی بین زمین تا زیر در کانتینر مانند یک بالابر عمل می کند. بالابر پشت کانتینری تنوع بسیاری دارد ولی می توان به 3 دسته کلی ریلی، جمع شو زیر کانتینر و جمع شو پشت در تقسیم نمود که در ادامه بررسی می شوند. صنایع هیدرولیک میرشمسی در حوزه توزیع قطعات هیدرولیک و تعمیر سیستم هیدرولیکی بالابر پشت کانتینر خدمت رسانی می کند و خدمات تعمیر و نگهداری را ارائه می دهد.