ماشین آلات متفرقه

صنایع هیدرولیک میرشمسی به گستره زیادی از ماشین آلات خدمت رسانی می کند که وجه مشترک تمامی این ماشین آلات سیستم هیدرولیک آن ها می باشد. در این دسته به ارائه توضیحات خدمات در حوزه بوژی ها، دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک و یدک کش قرقره کابل می پردازد.