خودروبرها

خودروبر ها به سه دسته خودروبر های چرخ گیر، خودروبرهای کفی و خودروبرهای جرثقیلی تقسیم بندی می گردد که در ادامه به توضیح هر مورد می پردازیم. صنایع هیدرولیک میرشمسی در حوزه ساخت جک و تعمیر سیستم هیدرولیکی خودروبر ها خدمت رسانی می کند و خدمات زیر را ارائه می دهد :


ساخت جک هیدرولیک خودروبر ها
تعمیر جک خودروبر ها
• رفع روغن ریزی جک خودروبر ها
• تعمیر پمپ هیدرولیک خودروبر ها
• فروش پمپ هیدرولیک خودروبر ها
• فروش شیر هیدرولیک خودروبر ها
• فروش بغل گیربکس خودروبر ها
• توزیع قطعات سیستم هیدرولیکی خودروبر ها