پمپ های پیستونی ستاره ی

این پمپ های هیدرولیک فشار قوی، برای استفاده در کلیه سیستم های هیدرولیک از قبیل : انواع پرس های کشش، برش، برک، دایکاست، اکستروژن، انجکشن، ملامین، بالکالیت، انواع گیونیت ها، دستگاه های نورد، پرس های چوب و نئوپان بکار گرفته می شوند.

دستورالعمل برای نصب و راه اندازی پمپ های پیستونی رادیال :

  • انتخاب الکتروموتور مناسب برای دبی و فشار مورد نظر.

  • کوبل مستقیم، با فلنجهای مخصوص و کوپلینگ کشویی انجام گیرد.

  • شافت پمپ می­تواند درجهت راست و چپ بچرخد.

  • لوله مکش روغن با ورودی پمپ هم قطر باشد.

  • فیلتر مناسب درسیستم نصب شود. (حداکثر قطر منفذ های توری فیلتر مناسب 25 میکرون باشد)

  • فیلتر هوا روی درب تانک روغن نصب شود تا از ورود گرد وغبار به داخل تانک جلوگیری شود.

  • سطح روغن هیدرولیک داخل تانک باید بالاتر از سطح پمپ باشد.

  • قبل از استارت، داخل پمپ ها حتی الامکان از روغن هیدرولیک پر شود.

  • قبل از اتصال لوله فشار به سیستم، چند لحظه پمپ را استارت بزنید تا هوای داخل پمپ کاملا تخلیه شود.

  • فیلتر روغن هر 500 ساعت و فیلتر هوا بعد از 200 ساعت کار سرویس و در صورت پارگی تعویض شود.