جک تریلی تراکتور اتصال کمربندی

برای خرید تماس بگیرید: ۰۷۱۳۸۴۲۵۳۲۱

جک تریلی تراکتور اتصال کمربندی

جهت تخلیه تریلی تراکتور از جک تلسکوپی استفاده می شود.

جک تریلی تراکتور اتصال کمربندی

جک تریلی تراکتور دو قاب (بدون احتساب پوسته خارجی) که سر بالای جک بوسیله یک پین و از وسط با کمک کمربندی که دو زائده دارد بر روی تریلی متصل می گردد.

طول بسته جک 45 سانتیمتر و طول باز جک 115 سانتیمتر می باشد و ظرفیت آن 3 تن می باشد.

 

طول به سانتیمتر