جک دکل بیل تراکتور چهار جک

برای خرید تماس بگیرید: ۰۷۱۳۸۴۲۵۳۲۱

جک پاکت بیل تراکتور 4 جک کورس 67 سانتیمتر، آکس 101 سانتیمتر، قطر شافت 45 میلیمتر و قطر پوسه 75 میلیمتر می باشد.

جک دکل بیل تراکتور چهار جک

جک پاکت بیل تراکتور 4 جک کورس 67 سانتیمتر، آکس 101 سانتیمتر، قطر شافت 45 میلیمتر و قطر پوسه 75 میلیمتر می باشد.

این جک دو طرفه است و با دو شیلنگ روغن به شیر لیور متصل است و معمولا پمپ هیدرولیک محرک آن پمپ 9 پیستون می باشد.

طول به سانتیمتر