جک دکل بیل تراکتور سه جک

برای خرید تماس بگیرید: ۰۷۱۳۸۴۲۵۳۲۱

جک دکل بیل تراکتور 3 جک کورس 60 سانتیمتر، آکس 70 سانتیمتر، قطر شافت 70 میلیمتر و قطر پوسه 90 میلیمتر می باشد. این جک یک طرفه است و با یک شیلنگ روغن به شیر لیور متصل است و معمولا پمپ هیدرولیک محرک آن پمپ 9 پیستون می باشد.

جک دکل بیل تراکتور سه جک

جک دکل بیل تراکتور 3 جک کورس 60 سانتیمتر، آکس 70 سانتیمتر، قطر شافت 70 میلیمتر و قطر پوسه 90 میلیمتر می باشد. این جک یک طرفه است و با یک شیلنگ روغن به شیر لیور متصل است و معمولا پمپ هیدرولیک محرک آن پمپ 9 پیستون می باشد.

طول به سانتیمتر