مهره بزرگ خام شافت 70

برای خرید تماس بگیرید: ۰۷۱۳۸۴۲۵۳۲۱

مهره بزرگ خام شافت 70 و لوله 6 اینچ

این قطعه بصور نیمه تراشیده است به این منظور که خشن تراشی آن شده است.

مهره بزرگ خام شافت 70 و لوله 6 اینچ

این قطعه بصور نیمه تراشیده است به این منظور که خشن تراشی آن شده است.

طول به سانتیمتر

, , ,