مهره کوچک خام شافت 70

برای خرید تماس بگیرید: ۰۷۱۳۸۴۲۵۳۲۱

مهره کوچک خام شافت 70

این قطعه بصور نیمه تراشیده است به این منظور که خشن تراشی آن شده است.

مهره کوچک خام شافت 70

این قطعه بصور نیمه تراشیده است به این منظور که خشن تراشی آن شده است.

طول به سانتیمتر

, , ,