مهره کوچک و بزرگ خام شافت 45

برای خرید تماس بگیرید: ۰۷۱۳۸۴۲۵۳۲۱

مهره کوچک و بزرگ خام شافت 45

این قطعه بصور نیمه تراشیده است به این منظور که خشن تراشی آن شده است.

مهره کوچک و بزرگ خام شافت 45

این قطعه بصور نیمه تراشیده است به این منظور که خشن تراشی آن شده است.

طول به سانتیمتر

, , ,