مک مکشی کنترل بغل گیربکسی

برای خرید تماس بگیرید: ۰۷۱۳۸۴۲۵۳۲۱

مک مکشی کنترل بغل گیربکسی
این دستگاه با ایجاد مکش و هنگامی که راننده کامیونت آن را می فشارد باعث مکش می شود و با اتصال آن با یک لوله باد به بغل گیربکسی های مکشی اعمال کنتل می نماید.