پیستون خام جک تک و ده چرخ

برای خرید تماس بگیرید: ۰۷۱۳۸۴۲۵۳۲۱

پیستون خام جک تک و ده چرخ یا لوله 6 اینچ

این قطعه بصور نیمه تراشیده است به این منظور که خشن تراشی آن شده است.

پیستون خام جک تک و ده چرخ یا لوله 6 اینچ

این قطعه بصور نیمه تراشیده است به این منظور که خشن تراشی آن شده است.

طول به سانتیمتر

, , ,