پیستون خام جک خاور و نیسان

برای خرید تماس بگیرید: ۰۷۱۳۸۴۲۵۳۲۱

پیستون خام جک خاور و نیسان یا لوله 4 اینچ

این قطعه بصور نیمه تراشیده است به این منظور که خشن تراشی آن شده است.

پیستون خام جک خاور و نیسان یا لوله 4 اینچ

این قطعه بصور نیمه تراشیده است به این منظور که خشن تراشی آن شده است.

طول به سانتیمتر

, , ,