ماز

صنایع هیدرولیک میرشمسی در حوزه توزیع بغل گیربکسی (پشت گیربگس یا PTO) و همچنین توزیع، نصب، تعمیر جک و پمپ هیدرولیک انواع کامیون ماز خدمت رسانی می کند. در ادامه انواع کامیون ماز را مورد بررسی قرار می دهیم.

تصویر ماز 1844

ماز 1844

تصویر ماز 6312

فاو کشنده جفت

ماز 6430 کشنده جفت-min

ماز 6430

تصویر ماز 6501

ماز 6501

تصویر ماز مان

ماز مان