ماشین آلات کشاورزی

تولید محصولات کشاورزی یک مسئله استراتژیک برای هر کشور است و لازمه تولید انبوه محصولات کشاورزی تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی مناسب است. ماشین آلات کشاورزی به دو دسته عمده تقسیم می شوند؛ ماشین آلاتی که موتور حرکت دارند و خودشان حرکت می کنند مانند کمباین ها و یا ماشین آلاتی که به تراکتور متصل شده و یدک می شوند. اکثر این ماشین الات با کمک گیری از سیستم هیدرولیک حرکت می کنند و صنایع هیدرولیک میرشمسی در حوزه ساخت جک، توزیع و تعمیر سیستم هیدرولیک ماشین آلات کشاورزی خدمت رسانی می کند و خدامت زیر را ارائه می دهد.

• ساخت جک هیدرولیک
• تعمیر جک هیدرولیک
• رفع روغن ریزی جک
• تعمیر پمپ هیدرولیک
• فروش پمپ هیدرولیک
• فروش شیر هیدرولیک
• توزیع قطعات سیستم فرمان هیدرولیکی