ولوو

صنایع هیدرولیک میرشمسی در حوزه توزیع بغل گیربکسی (پشت گیربگس یا PTO) و همچنین توزیع، نصب، تعمیر جک و پمپ هیدرولیک انواع کامیون ولوو خدمت رسانی می کند. در ادامه انواع کامیون ولوو موجود در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.

تصویر ولوو FH

ولوو FH

تصویر ولوو FMX

ولوو FMX

تصویر ولوو N12

ولوو N12

تصویر ولوو NH12

ولوو NH12

تصویر ولوو F12

ولوو F12

تصویر ولوو FM

ولوو FM