بالابرهای برج نورساز و مخابرات

برج مخابراتی یا برج های آنتن سیار از جمله سیستم هایی هستند که از بالابر های هیدرولیکی استفاده می نمایند. صنایع هیدرولیکی میرشمسی در حوزه تعمیرات، نصب و راه اندازی سیستم هیدرولیکی و همچنین تعمیر و ساخت جک هیدرولیکی به ارائه خدمات می پردازد.