جرثقیل ها

طرز کار جرثقیل ها به این صورت است که با چرخش شافت پمپ هیدرولیک به کمک نیرو محرکه موتور کامیونت یا کامیون ها، پمپ هیدرولیک روغن تحت فشار را به سمت جک های هیدرولیک هدایت می کند. سازه های دارای استحکام بالا به کمک جک های هیدرولیکی به حرکت در آمده و اجسام را جا به جا می کنند. صنایع هیدرولیک میرشمسی در حوزه ساخت جک و تعمیر سیستم هیدرولیک جرثقیل ها خدمت رسانی می کند و خدمات زیر را ارائه می دهد :

ساخت جک هیدرولیک جرثقیل
تعمیر جک جرثقیل
• رفع روغن ریزی جک جرثقیل
• تعمیر پمپ هیدرولیک جرثقیل
• فروش پمپ هیدرولیک جرثقیل
• فروش شیر هیدرولیک جرثقیل
• فروش بغل گیربکس جرثقیل
• توزیع قطعات سیستم هیدرولیکی جرثقیل