جک کارواش

جک هیدرولیکی کارواش جهت بالابردن خودروهای سبک و سنگین استفاده می شود. تفاوت این بالابر نسبت به بالابرهای ریلی و بالابرهای قیچی فضای باز زیر آن می باشد و این خصوصیت باعث سهولت دسترسی به زیر خودرو و شستن راحت تر آن می باشد. صنایع هیدرولیک به توزیع قطعات سیستم جک هیدرولیکی کارواش و همچنین به ارائه خدماتی همچون تعمیر جک هیدرولیک هیدرولیکی کارواش می پردازد.