بالابر ها

بالابرهای هیدرلیکی کاربردهای فراوانی دارند و از این رو تنوع زیادی نیز دارند. نکته اشتراک تمامی این محصولات در سیستم هیدرولیک و جک هیدرولیک آن ها می باشد. صنایع هیدرولیک میرشمسی در حوزه تعمیرات و تولید جک هیدرولیکی و همچنین ساخت پاورپک انواع بالابرها به ارائه خدمات می پردازد.