هیوندای

صنایع هیدرولیک میرشمسی در حوزه توزیع بغل گیربکسی (پشت گیربگس یا PTO) و همچنین توزیع، نصب، تعمیر جک و پمپ هیدرولیک انواع کامیونت هیوندا خدمت رسانی می کند.

تصویر کامیونت هیوندای

کامیونت هیوندای

تصویر هیوندای D 65

هیوندای D 65