ماشین آلات خدمات شهری

ماشین آلات فراوانی به ما در ارائه خدمات شهری کمک می رسانند و اکثر این ماشین آلات از سیستم هیدرولیک برخوردارند. اسکیپ لودر، بازوغلطان، خودروهای جدول شو و خودروهای حمل زباله برخی از این ماشین آلات خدمات شهری می باشند که صنایع هیدرولیک میرشمسی در حوزه توزیع قطعات هیدرولیک و تعمیر سیستم هیدرولیکی به آن ها خدمت رسانی می کند.