ادوات متصل به تراکتور


بسیاری از ادوات کشاورزی به تراکتورها متصل شده و نیروی محرک خود را از تراکتور ها گرفته و یدک می شوند. از جمله ماشین آلات متصل به تراکتور ها؛ اسکریپر، بیل جلو تراکتور، بیل عقب تراکتور، تریلی تراکتور، دیسک، خیش و گاوآهن می باشند. در تمامی این تجهیزات نیروی لازم جهت جا به جایی از سیستم هیدرولیک تامین می گردد. صنایع هیدرولیک میرشمسی در حوزه ساخت جک، توزیع و تعمیر سیستم هیدرولیک ادوات کشاورزی متصل به تراکتور خدمت رسانی می کند.