تراکتور ها

تراکتور یکی از قدیمی‌ترین ماشین‌های مولد نیرو است که از آن در امور کشاورزی به کار گرفته می شود. قدرت کار تمام تراکتورها با هم برابر نیستند و امروزه متناسب با هر کاری، تراکتور ویژه آن تولید می گردد. تراکتور از متداول‌ترین ماشین‌های کشاورزی است که در تمام نقاط دنیا کم و بیش از این خودرو استفاده می گردد. مسی فرگوسن و یوروپارس عمده ترین تراکتورهای موجود در ایران می باشند و صنایع هیدرولیک میرشمسی در حوزه ساخت جک فرمان، توزیع و تعمیر سیستم هیدرولیک فرمان انواع تراکتور ها خدمت رسانی می کند.