کمباین

کمباین یک ماشین برداشت است. کمباین ها سه مرحله کار: درو کردن، کوبیدن یا خرمن کوبیدن و جداسازی دانه‌ها از ساقه محصولی را به صورت سلسله مراتبی انجام می‌دهد. از جمله محصولاتی که با کمباین درو می شوند؛ گندم، یولاف، چاودار، جو، ذرت و سویا می باشند. کمباین ساقه‌ها و برگ‌های زائد درو را در کنار خود بر روی زمین رها می‌کند که می‌توان برای غذای چهارپایان یا به عنوان کود گیاهی از آن‌ها استفاده کرد. اکثر مکامیزم های داخلی کمباین با سیستم هیدرولیک کار می کنند و صنایع هیدرولیک میرشمسی در حوزه ساخت جک، توزیع و تعمیر سیستم هیدرولیک کمباین خدمت رسانی می کند و خدامت زیر را ارائه می دهد.

• ساخت جک هیدرولیک
• تعمیر جک هیدرولیک
• رفع روغن ریزی جک هیدرولیک
• تعمیر پمپ هیدرولیک
• فروش پمپ هیدرولیک
• فروش شیر هیدرولیک
• فروش پمپ هیدرولیک فرمان
• توزیع قطعات سیستم فرمان هیدرولیکی