پرس ها

پرس های هیدرولیکی از روغن تحت فشار در سیلند هیدرولیکی استفاده نموده تا اجسام یا مواد را فشرده کنند. پرس ها انواع و کاربردهای فرآوانی دارند که به عنوان مثال می توان به پرس اکستروژن، پرس آبمیوه گیری، پرس تزریق پلاستیک، پرس شیلنگ هیدرولیکی، پرس ضایعات و پرس هیدرولیکی صنعتی اشاره نمود. وجه مشترک تمامی پرس های هیدرولیکی در جک، پمپ و شیر هیدرولیک آن ها می باشد.
صنایع هیدرولیک میرشمسی به ارائه خدمات به ساخت جک پرس، ساخت پاورپک، پاور یونیت و همچنین تعمیر سیستم های هیدرولیکی پرس ها می نماید.