اسکانیا

بیشترین مدل کامیون اسکانیا موجود در ایران اسکانیا 112، 113، سری G، سری P، سری R و سری S می باشد که در ادامه به بررسی بیشتر آن ها می پردازیم. صنایع هیدرولیک میرشمسی در حوزه توزیع بغل گیربکسی (پشت گیربگس یا PTO)، تعمیر جک و پمپ هیدرولیک انواع اسکانیا خدمت رسانی می کند.