کمپرسی کامیون

کمپرسی ها در ابعاد مختلف و سیستم های مختلف ساخته می شوند. از نظر ابعاد به کمپرسی 10 چرخ، کمپرسی تک (کمپرسی 10 تن)، کمپرسی کامیونت (کمپرسی کامیونت 3 تن تا 8 تن) و کمپری نیسان تقسیم بندی می شوند. حجم اتاق کمپرسی ها و تناژ آن ها متفاوت می باشند و از نظر سیستم هیدرولیک کمپرسی به سه دسته جک کمپرسی تلسکوپی ، جک کوزه ای (جفت جک) و تک جک ملخی (جک نیسانی) تقسیم بندی می شوند که در ادامه هر یک را تشریح می نماییم. صنایع هیدرولیک میرشمسی در حوزه توزیع قطعات هیدرولیک و تعمیر سیستم هیدرولیکی کمپرسی کامیون ها خدمت رسانی می کند و خدمات زیر را ارائه می دهد.

ساخت جک کمپرسی کامیون ها
تعمیر جک هیدرولیک کمپرسی کامیون ها
• رفع روغن ریزی جک کمپرسی کامیون ها
• ساخت مخزن روغن کمپرسی کامیون ها
• فروش بغل گیربکس کمپرسی کامیون ها
• فروش پمپ هیدرولیک کمپرسی کامیون ها
• فروش گاردان پمپ کمپرسی کامیون ها
• فروش شیر هیدرولیک کمپرسی کامیون ها
• نصب و راه اندازی لوازم کمپرسی کامیون ها