فوتون

کامیونت، کامیون و کشنده فوتون استقبال زیادی در ایران گردیده است که در ادامه مدل های مختلف کامیون فوتون را بررسی می نماییم. صنایع هیدرولیک میرشمسی در حوزه توزیع بغل گیربکسی (پشت گیربگس یا PTO) و همچنین توزیع، نصب، تعمیر جک و پمپ هیدرولیک انواع کامیون فوتون خدمت رسانی می کند.