هوو

صنایع هیدرولیک میرشمسی در حوزه توزیع بغل گیربکسی (پشت گیربگس یا PTO) و همچنین توزیع، نصب، تعمیر جک و پمپ هیدرولیک انواع کامیون هوو خدمت رسانی می کند. در ادامه انواع کامیون هوو موجود در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم

تصویر سیتراک

سیتراک

تصویر کامیون هوو

کامیون هوو