هوو

صنایع هیدرولیک میرشمسی در حوزه توزیع بغل گیربکسی (پشت گیربگس یا PTO) و همچنین توزیع، نصب، تعمیر جک و پمپ هیدرولیک انواع کامیون هوو خدمت رسانی می کند. در ادامه انواع کامیون هوو موجود در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم