فاو

صنایع هیدرولیک میرشمسی در حوزه توزیع بغل گیربکسی (پشت گیربگس یا PTO) و همچنین توزیع، نصب، تعمیر جک و پمپ هیدرولیک انواع کامیون های فاو خدمت رسانی می کند.

فاو کشنده تک 4

فاو کشنده تک

تصویر فاو کشنده جفت

فاو کشنده جفت

تصویر کامیون فاو

کامیون فاو

تصویر کامیونت فاو ۶ تن

کامیونت فاو ۶ تن

فاو کامیونت 8 تن 1

کامیونت فاو 8 تن