آتش نشانی

خودرو های آتشنشانی از نیروی گیربکس کامیون یا کامیونت استفاده نموده و آب داخل مخزن پشت کامیون را با فشار زیاد پمپاژ نموده. خودروهای آتشنشانی به دو دسته سنگین و سبک تقسیم می شوند که خودروهای سبک در ایران کامیونت ها و نیسان می باشد. صنایع هیدرولیک میرشمسی با نصب انواع بغل گیربکسی و پمپ های فشار سیالات بر روی کامیون ها از گیربکس کامیون ها نیرو را به پمپ داده و سیالات را پمپاژ می نماید.