پرس آبمیوه گیری

جهت آب گیری و کنسانتره میوه ها از پرس ها استفاده می شود. دو نمونه مرسوم پرس وجود دارد؛ پرس دستی و پرس هیدرولیک که هر کدام کاربرد مشخص دارند. صنایع هیدرولیک میرشمسی توزیع کننده لوازم هیدرولیکی این پرس ها می باشد که در ادامه به بررسی این دو نوع پرس می پردازد.