ماشین آلات خدمات جاده و آسفالت

ماشین آلات خدمات جاده و آسفالت که شامل خودرو های قیر پاش تا خط کشی و گاردریل می باشند، وجه مشترک این ماشین آلات، سیستم هیدرولیک آن ها می باشد. صنایع هیدرولیک میرشمسی به خدمت رسانی در حوزه تعمیرات و توزیع قطعات هیدرولیک ماشین آلات خدمات جاده و آسفالت می پردازد.