آمیکو

آمیکو 1929، آمیکو 2631، آمیکو 2640 و کامیونت آمیکو 5.2 از جمله تولیدات کامیون های آمیکو هستد که در ادامه به بررسی بیشتر آن ها می پردازیم. صنایع هیدرولیک میرشمسی در حوزه توزیع بغل گیربکسی (پشت گیربگس یا PTO) و همچنین توزیع، نصب، تعمیر جک و پمپ هیدرولیک انواع کامیون آمیکو خدمت رسانی می کند.