آمیکو

آمیکو 1929، آمیکو 2631، آمیکو 2640 و کامیونت آمیکو 5.2 از جمله تولیدات کامیون های آمیکو هستد که در ادامه به بررسی بیشتر آن ها می پردازیم. صنایع هیدرولیک میرشمسی در حوزه توزیع بغل گیربکسی (پشت گیربگس یا PTO) و همچنین توزیع، نصب، تعمیر جک و پمپ هیدرولیک انواع کامیون آمیکو خدمت رسانی می کند.

تصویر آمیکو 1929

آمیکو 1929

آمیکو 2631 دی کمپرسی 1-min

آمیکو 2631

تصویر آمیکو 2640

آمیکو 2640

تصویر کامیونت آمیکو 5.2

کامیونت آمیکو 5.2