حمل آب، آبپاشی و حمل سیالات پتروشیمی

حمل آب و مواد پتروشیمی یکی از خدماتی است که در جنوب و غرب کشور بسیار استفاده می گیرد. جا به جایی سیالات به کمک کامیون هایی با مخازن بزرگ صورت می پذیرد اما چالش اصلی این کار بارگیری و تخلیه این مواد سیال می باشد. صنایع هیدرولیک میرشمسی با نصب انواع پمپ های مکش و فشار سیالات بر روی کامیون ها نسبت به کاربرد آن ها از گیربکس کامیون ها نیرو را به پمپ داده و سیالات را مکش و یا پمپاژ می کند.
البته کاربرد گسترده این ماشین آلات جهت حمل آب می باشد که از آب پاشی زیر سازی جاده های در حال ساخت تا پمپاژ آب به مخازن آب در ارتفاع از پرکاربرد ترین موارد استفاده می باشد.