بالابر های پشت کامیون

بالابرهای پشت کامیونی یکی از ماشین آلات حساس هیدرولیکی هستند که مستقیما با جان افراد مرتبط می باشند، از این رو می بایست در تعمیر و نگهداری آن دقت فراوان شود. صنایع هیدرولیک میرشمسی به توزیع قطعات هیدرولیکی با کیفیت برای این خودرو ها می پردازد و در حوزه تعمیر و نگهداری آن ها ارائه خدمت می نماید.