ولوو FH

صنایع هیدرولیک میرشمسی در حوزه توزیع بغل گیربکسی (پشت گیربگس یا PTO) و همچنین توزیع، نصب، تعمیر جک و پمپ هیدرولیک انواع کامیون ولوو FH خدمت رسانی می کند. در ادامه انواع کامیون ولوو FH موجود در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.