جک باریک 90 سانتیمتری شافت 60 (جک تک یا 10 تن)

برای خرید تماس بگیرید: ۰۷۱۳۸۴۲۵۳۲۱

جک باریک کمپرسی تک یا کمپرسی 6 چرخ

جک های تولید شده دارای سیستم آببندی پکینگ و رینگ هستند که جک ها در دو سایز لوله 6 و 4 اینچ تولید می شوند. جک 90 سانتیمتری شافت 60 تنه باریک و بزگ بر روی کمپرسی شش چرخ یا همان تک بصورت دو عدد موازی (جفت) استفاده می گردد.

جک کوزه ای باریک کمپرسی تک یا کمپرسی 6 چرخ

جک های تولید شده دارای سیستم آببندی پکینگ و رینگ هستند که جک ها در دو سایز لوله 6 و 4 اینچ تولید می شوند. جک 90 سانتیمتری شافت 60 تنه باریک و بزگ بر روی کمپرسی شش چرخ یا همان تک بصورت دو عدد موازی (جفت) استفاده می گردد.

محاسن و معایب جک باریک تک:

دلیل اصلی استفاده از جک باریک سرعت کمپرسی است که نزدیک به دو برابر می شود ولی کاهش قطر جک باعث افزایش فشار در سیستم هیدرولیک می شود و این فشار باعث افزایش استحلاک پمپ می شود.

جک های تولید شده صننایع هیدرولیک میرشمسی دارای 6 ماه ضمانت می باشد.