جک بیل تراکتور 4 جک

برای خرید تماس بگیرید: ۰۷۱۳۸۴۲۵۳۲۱

جک بیل تراکتور 4 جک

جک پاکت بیل تراکتور 4 جک کورس 39 سانتیمتر، آکس 64.5 سانتیمتر، قطر شافت 40 میلیمتر و قطر پوسه 70 میلیمتر

جک بیل تراکتور 4 جک

جک پاکت بیل تراکتور 4 جک کورس 39 سانتیمتر، آکس 64.5 سانتیمتر، قطر شافت 40 میلیمتر و قطر پوسه 70 میلیمتر

طول به سانتیمتر

, , ,