جک پاکت بیل تراکتور چهار جک

برای خرید تماس بگیرید: ۰۷۱۳۸۴۲۵۳۲۱

جک بیل تراکتور 4 جک

جک پاکت بیل تراکتور 4 جک کورس 39 سانتیمتر، آکس 64.5 سانتیمتر، قطر شافت 40 میلیمتر و قطر پوسه 70 میلیمتر

جک پاکت بیل تراکتور چهار جک

جک پاکت بیل تراکتور 4 جک کورس 39 سانتیمتر، آکس 64.5 سانتیمتر، قطر شافت 40 میلیمتر و قطر پوسه 70 میلیمتر می باشد. این جک دو طرفه است و با دو شیلنگ روغن به شیر لیور متصل است و معمولا پمپ هیدرولیک محرک آن پمپ 9 پیستون می باشد.

طول به سانتیمتر