جک 1 متری شافت 60 (جک 10 چرخ)

برای خرید تماس بگیرید: ۰۷۱۳۸۴۲۵۳۲۱

جک کوزه ای کمپرسی 10 چرخ

جک های تولید شده دارای سیستم آببندی پکینگ و رینگ هستند. قطر لوله جک 6 اینچ، قطر شافت 60 میلیمتر و طول جک 100 سانتیمتر می باشد البته می توانید بصورت سفارشی قطر جک را 65 یا 70 انتخاب نموده و حتی پیستون تمام رینگی را به جای پیستون رینگ و پکینگ سفارش دهید. این جک های کمپرسی بر روی انواع کمپرسی ده چرخ بصورت دو عدد موازی (جفت) استفاده می گردد.

جک های تولید شده صنایع هیدرولیک میرشمسی دارای 6 ماه ضمانت می باشد.

جک کوزه ای کمپرسی 10 چرخ شافت 60

جک های تولید شده دارای سیستم آببندی پکینگ و رینگ هستند. قطر لوله جک 6 اینچ، قطر شافت 60 میلیمتر و طول جک 100 سانتیمتر می باشد البته می توانید بصورت سفارشی قطر جک را 65 یا 70 انتخاب نموده و حتی پیستون تمام رینگی را به جای پیستون رینگ و پکینگ سفارش دهید. این جک های کمپرسی بر روی انواع کمپرسی ده چرخ بصورت دو عدد موازی (جفت) استفاده می گردد.

جک های تولید شده صنایع هیدرولیک میرشمسی دارای 6 ماه ضمانت می باشد.